Velkommen til TROX Auranor webshop!

ATK

ATK-kammer benyttes for å gi bedre lyddemping, samt reguleringsmulighet. Kammeret er et rektangulært kammer med demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal.

Teknisk datablad UPK / ATK