Velkommen til TROX Auranor webshop!

Aurasafe

AuraSafe er markedets mest fleksible styringssystem for overvåking av brann- og branngasspjeld i ventilasjonsanlegg. Systemet kan overvåke inntil 4 000 spjeld, i et eller flere ventilasjonsanlegg, og det kan velges om brannspjeld skal styres etter ulike scenarier, eksempelvis per ventilasjonssystem, etasje eller bygg, eller om alle spjeld skal stenge samtidig. Dette gjør systemet egnet for både enkle og avanserte brannstrategier.

Teknisk datablad Aurasafe