Velkommen til TROX Auranor webshop!

FKRS-EU

Sirkulært brannspjeld som lukkes automatisk for å hindre at ild og røyk sprer seg via ventilasjonsnettet til tilstøtende brannceller.

Teknisk datablad FKRS-EU