Velkommen til TROX Auranor webshop!

Leo-MOD-Bus for XAC

Leo er en volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, det er ønsket luftmengde ved strupt spjeld som bestemmer nødvendig kanaltrykk for aktuell enhet/streng.

Teknisk datablad Leo