Velkommen til TROX Auranor webshop!

AFV

AFV er konstruert for komfortventilasjon av alle typer boliger der balansert ventilasjon blir installert, for eksempel ved nybygg eller rehabilitering av boligblokker. AFK plenumskammer anbefales benyttet for å gi bedre lyddemping, samt regulerings- og målemulighet.

Teknisk datablad AuraFlex